Nyheter & Information

2017-05-03

Vi välkomnar Peter Starck åter till SOURCE

Efter ca 4 år i ”exil” välkomnar vi nu åter Leg psykolog Peter Starck. Peter arbetade som urvals- och rekryteringskonsult på SOURCE mellan åren 2007 – 2012.

Peter har arbetat som urvalspsykolog och organisationskonsult sedan i början 1990- talet och har omfattande erfarenhet från chefsurval till våra kundsegment.

Peter har också närmare 30 års erfarenhet av individuellt baserad ledarutveckling samt handledning inom HR. Under åren har Peter drivit egen konsultverksamhet och har ett stort kontaktnät inom såväl offentliga som privata organisationer.

Peter är certifierad användare av hela vår testportfölj och sedan är 2006 certifierad av EFPA (European Federation for Psychologists Associations) som på europeisk bas certifierar testanvändare.