Nyheter & Information

2017-10-09

SOURCE Gasellföretag 2017

Vi är stolta över att SOURCE har blivit utsedd till Gasellföretag 2017 av Dagens industri.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. I Gasellundersökningen utgår man alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar.
En Gasell har:

  1. En omsättning som överstiger 10 Mkr
  2. Minst tio anställda
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  7. Sunda finanser