Om SOURCE

Med närmare 20 år i branschen är SOURCE idag ett ledande konsultbolag inom chefstillsättning, ledarutveckling och urval. Utmärkande för våra uppdrag är inriktningen på ledande befattningar och andra mer krävande positioner samt att vår konsultativa verksamhet vilar på en beteendevetenskaplig och evidensbaserad grund.

Vår tjänsteleverans blir ofta unik då vi kombinerar våra kompetenser inom varumärkesfrågor, evidensbaserat urval, HR management och marknadskartläggning på kreativa sätt och anpassar vår tjänst utifrån det unika behov som varje kund och befattning förutsätter.

SOURCE har genomfört över 2 000 rekryteringsuppdrag till samhällsnyttiga organisationer de tolv senaste åren och har ett 100-tal kunder inom stat, kommun och landsting runt om i hela Sverige.

Sedan juni 2017 är SOURCE en del av NGS Group AB (Publ).

Det är den breda och långa erfarenheten som gör att vi törs säga att vi kan den offentliga sektorn bättre än de flesta av våra konkurrenter.

SOURCE_pie

För chefsrekrytering i den privata sektorn och på den internationella marknaden hänvisar vi till vårt systerbolag Decennium3.