Nyheter & Information

2017-05-03

Vi välkomnar Peter Starck åter till SOURCE

Efter ca 4 år i ”exil” välkomnar vi nu åter Leg psykolog Peter Starck. Peter arbetade som urvals- och rekryteringskonsult på SOURCE mellan åren 2007 – 2012. Peter har arbetat som urvalspsykolog och organisationskonsult sedan i början 1990- talet och har omfattande erfarenhet från chefsurval till våra kundsegment. Peter har också närmare 30 års erfarenhet