Interim

Source har ett mycket omfattande kontaktnät av potentiella Interim managers fördelade över hela landet.

INTERIMSCHEF

Caseexempel:

  • Tillsättning av interim rektor för ett större rektorsområde i Stockholmskommun som stod inför nedläggning av skolor. Uppdrag 6 månader.
  • Tillsättning av interim IT chef till statlig myndighet i Norrland i samband med omfattande omläggning av organisationens IT infrastruktur.
  • Tillsättning av interim socialchef i medelstor kommun i mellersta Sverige i avvaktan på att rekryteringsprocessen blev klar och ny kandidat kunde tillträda.

Vi  är alltid intresserade av att komma i kontakt med erfarna ledare inom olika branscher och nischer för att bygga vidare vårt nätverk av potentiella Interim Managers. Kanske arbetar du idag som konsult, är nyligen pensionerad eller av andra anledningar är öppen för kortvariga chefsuppdrag.

För att vara Interim Manager hos oss ska du ha:
– Minst 5 års ledarerfarenhet med goda vitsord
– Relevant utbildning för det aktuella ämnesområdet du vill verka inom
– Utmärkta referenser från minst fyra personer (där minst två är chef/uppdragsgivare och minst en är medarbetare)

I de flesta fall är vi avtalspart gentemot uppdragsgivaren och du som konsult har en tillfällig anställning hos oss, dock finns möjlighet till att även arbeta som underkonsult med egen firma. Uppdragstid, arvodesnivå och typ av uppdrag varierar mycket varför vi har ett stort nätverk med många olika kompetenser. De flesta konsulter i vårt nätverk har dock erfarenhet inom HR, IT, ekonomi, kommunikation, VD/General Management, försäljning/marknad eller organisationsutveckling.

ANMÄL INTRESSE
Är du intresserad att vara en del av vårt nätverk ber vi dig registrera din CV genom att KLICKA HÄR. För att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna matcha dig mot framtida uppdrag bör du fylla i så mycket information om dina kompetenser och erfarenheter som möjligt. Glöm inte att ange vilken typ av uppdrag du är intresserad av och i vilken region. När du registrerar dig i vårt nätverk får du inloggningsuppgifter till din profil vilket gör att du kontinuerligt kan uppdatera dina erfarenheter och kvalifikationer.

Aktuella interimbefattningar

Att finnas med i vårt nätverk innebär att du är sökbar för oss när vi matchar konsulter mot aktuella uppdrag. De uppdrag vi får in varierar mycket vad gäller nivå, bransch, längd och typ av uppdrag. Vi återkommer till dig för en konkret diskussion när ett aktuellt behov uppstår som passar din personliga bakgrund och dina kompetenser. Det kan ta längre tid eller kortare tid beroende på hur våra uppdrag ser ut från tid till annan. Vi hanterar ditt namn helt konfidentiellt och med full integritet för din person.

Vill du veta mer?
Kontakta SOURCEs interimsansvariga Solaleh Khorramshahi, +46 (0)70 – 360 38 89