Chefsrekrytering skakar hand

För kandidater

Dags för nästa steg i karriären?

SOURCE kan ledarskap och samhällsnyttan. I över 20 år har vi hjälpt tusentals ledare vidare i sina karriärer. Du kanske redan idag jobbar som ledare inom  en myndighet, kommun, region eller annan samhällsnyttig verksamhet och är intresserad av att inleda en dialog med oss kring din karriärutveckling? Kanske är du är en erfaren ledare inom någon annan sektor och är nyfiken på att bli introducerad till någon av de intressanta samhällsnyttiga organisationer som SOURCE jobbar med? Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig framåt i karriären.

Våra seniorkonsulter har lång erfarenhet av tillsättningar till ledande positioner. För oss är matchningen mellan kandidat och uppdragsgivare central. Vi är experter på att rekrytera rätt ledare till rätt plats i samhällsnyttiga organisationer.

Exempel på positioner som vi har rekryterat till:

  • Kommundirektör, Haninge kommun
  • Rektor, Kungliga Musikhögskolan
  • Ekonomichef, Stiftelsen för strategisk forskning
  • Verksamhetschef Sarahemmet, Ersta diakoni
  • Avdelningschef till Statens inköpscentral, Kammarkollegiet
  • Förvaltningsdirektör Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad
  • Chef Produkt och Marknad SkåneTrafiken, Region Skåne
  • Vd, Folktandvården Gävleborg AB
Lediga jobb Kontakta oss
Petra Thordendal

Petra Thordendal
Head of research

+46 (0)76-878 15 40
petra.thordendal@source-executive.se