Executive search

Varje klient och uppdrag är unikt vilket innebär att vårt tjänsteutbud och vår process anpassas för varje projekt för att perfekt matcha en önskad leverans. Anpassningen kan handla om sökmetoder, urvalsmetoder, varumärkesfrågor ur ett ledarskapsperspektiv eller interimbehov under sökprocessen.

Med Executive search menas en aktivuppsökande rekryteringsmetodik som lämpar sig väl vid rekrytering till högre positioner samt specifika specialistroller. Processen är mycket systematisk och inkluderar alltid en omfattande kartläggning av nyckelpersoner inom närliggande branscher och organisationer, alltid bortom databaser och kontaktnät. Majoriteten av våra rekryteringsuppdrag baseras på Executive search.

Caseexempel:

• Kommundirektör – Danderyds kommun.
• Stadsbyggnadsdirektör – Uppsala Kommun
• Stadsdirektör – Umeå kommun
• Socialchef – Flens kommun
• Personalchef – Tierps kommun
• Riksbanken – HR- chef
• Regeringskansliet – Administrativ chef Utbildningsdepartementet
• Göteborgs stad – Stadsdirektör
• Trafikverket – Informationschef
• Tullverket – Personalchef
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Chefsjurist