SOURCE Executive Search Amanda

Executive search

Rekrytering av högre chefspositioner

Varje kund och uppdrag är unikt, vilket innebär att vårt tjänsteutbud och vår process anpassas för varje projekt för att matcha en önskad leverans. Anpassningen kan handla om sökmetoder urvalsmetoder och varumärkesfrågor ur ett ledarskapsperspektiv eller interimbehov under sökprocessen.

Med Executive search menas en aktivt uppsökande rekryteringsmetodik som lämpar sig väl vid rekrytering till högre positioner samt specifika specialistroller. Processen är mycket systematisk och inkluderar alltid en omfattande kartläggning av nyckelpersoner inom närliggande branscher och organisationer, alltid bortom databaser och kontaktnät. Majoriteten av våra rekryteringsuppdrag baseras på Executive search.

Aktuella uppdrag

Se våra aktuella uppdrag inom Executive search genom att klicka nedan. Du kan även kontakta Petra Thordendahl, telefon 076-878 15 40, för mer information.

Aktuella uppdrag
Petra Thordendal

Petra Thordendal
Head of research

+46 (0)76-878 15 40
petra.thordendal@source-executive.se