Executive Club

SOURCE Executive club erbjuder en unik möjlighet för dig att bygga relation till ledande chefsrekryterare, få inbjudningar till exklusiva seminarier, individuell karriärrådgivning, intervjuträning och utveckling av ditt ledarskap. Dessutom får du en möjlighet att bygga på ditt nätverk bland andra högre befattningshavare i olika branscher.

En förutsättning för medlemskap är att du redan idag leder underställda chefer eller sitter på en strategisk ledarbefattning i din verksamhet.

Din karriär
Boka lunch med våra executive search konsulter och få ett bollplank gällande CV och karriär.

Rådgivning
Dags att gå på intervju eller testning? Träffa oss för tips och råd inför mötet.

Nätverk
Möt beslutsfattare från andra branscher i mindre grupper, bygg nätverk och ta del av intressanta föreläsningar.

Utveckling
Testa din ledarstil, riskprofil och personlighet och få feedback på hur du kan utvecklas som ledare på ett personligt möte med våra psykologer/beteendevetare.

Ett medlemskap i SOURCE Executive club är;

  • Konfidentiellt
  • Kostnadsfritt (gäller även aktiviteter som testning och rådgivning)
  • Exklusivt med endast ett begränsat antal medlemmar.

Ömsesidigt utbyte
Vi stöder dig i din karriär och ledarutveckling och hoppas att du som medlem kan hjälpa oss med tips på kvalificerade kandidater till våra rekryteringsuppdrag när vi tror att du kan sitta på rätt kontaktnät.

Anmäl Ditt Intresse

Företag:
Namn:
Titel:
Telefon:
E-post:
Bifoga fil: