COACHING

Työhyvinvoinnin tärkeyttä ei voi korostaa. Yksilön kehittyminen, tiimin uudistuminen ja
sekä työntekijän ja johdon hyvinvointi näkyvät suorituksissa. Monipuoliset, mutta räätälöidyt valmennukset ovat osa SOURCEn Suomen toimintaa.

Olemme valmentaneet pitkään ja räätälöidysti. Valmentajamme, coachit, ovat innostavia, omista kokemuksistaankin kertovia ja koulutuksissamme viihdytään. Yksilövalmennuksia on tehty yli 140 hengelle, ryhmävalmennuksia ja koulutuksia tuhansille. Haluamme, että valmennuksissamme ja koulutuksissamme käyneet lähtevät sieltä pää täynnä uusia ajatuksia ja energiaa pursuen. Valmennuksissa luomme pitkäaikaisen suhteen päämääriä seuraten.

MIKSI COACHING?

Usein tarvitaan ulkopuolinen asiantuntija, jotta saadaan työntekijästä irti se paras mahdollinen tai löydetään vallitsevat ongelmakohdat. Coaching sopii hyvin aikamme tarpeisiin. Se on tehokas tapa lisätä osaamista, kyvykkyyttä, uudistaa itseään ja muokata omia asenteitaan, löytää motivaatio uudelleen tai oppia uudet työtavat.

Coaching eli valmennus auttaa valmennettavaa fokusoimaan ajatuksiaan ja toimintaansa
sekä saavuttamaan tavoitteitaan. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvempää kehitystä. Valmennuksesta saa välineitä kasvaa omissa rooleissa ja intoa omien tavoitteiden saavuttamiseen.
Salaisuus on kahdenkeskisessä pitkäaikaisvalmennuksessa. Valmennuksen antama hyöty tulee moninkertaisena takaisin.

COACHIT

Valmentajillamme on pitkä kokemus valmentamisesta sekä todellista ymmärrystä ja ammattitaitoa yritysten johtamisesta. Kokemusta on oltava niin organisaatioiden toiminnasta, strategisesta ajattelusta kuin yksilön ajattelumallien haastamisesta. Psykologinen osaaminen sekä ymmärrys oppimisesta sekä yksilön muuttumisesta ovat olennaisia.
Asetamme valmennuksillemme selkeät tavoitteet ja päämäärät, joita myös seuraamme.
Valmentaja auttaa valmennettavaa kehittymään ihmisenä ja yksilönä ja auttaa valmennettavaa hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.
Valmentaja on henkilökohtainen sparraaja, joka auttaa valmennettavaa oivaltamaan ja
löytämään ratkaisuja itse.

TESTIT COACHINGIN TUKENA

Valmennusratkaisuja on tarjolla monenlaisia. SOURCEn valmentajat ovat kokeneita, tehtävään koulutettuja ja sen lisäksi SOURCE tarjoaa valmennuksen tueksi erilaisia ratkaisuja työpsykologiseen testaukseen. Valmennusten alussa tehdään laajat henkilöarviointitestit, jotka antavat runsaasti lisätietoa valmennettavan potentiaalista, vahvuuksista sekä piilossa olevista riskitekijöistä ja ne auttavat myös valmennuksen aloituksessa. Koulutuksissa pystymme käyttämään isoillekin ryhmille erilaisia testauskokonaisuuksia, riippuen mitä kulloinkin halutaan testata.

Pitkäaikaisten valmennusten kesto on tavallisesti 6-8 kk, ja henkilökohtaisten tapaamisten
määrä on 5-7 valmennuskertaa. Yksi valmennuskerta kestää 2-2,5 h. Yksilöidyllä valmennuksella taataan haluttu tulos, joka näkyy niin valmennettavassa kuin hänen tiimissään ja yrityksen toiminnassa. Teemme myös ryhmävalmennuksia.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!