2017-05-03

Vi välkomnar Peter Starck åter till SOURCE

Efter ca 4 år i ”exil” välkomnar vi nu åter Leg psykolog Peter Starck. Peter arbetade som urvals- och rekryteringskonsult på SOURCE mellan åren 2007 – 2012. Peter har arbetat som urvalspsykolog och organisationskonsult sedan i början 1990- talet och har omfattande erfarenhet från chefsurval till våra kundsegment. Peter har också närmare 30 års erfarenhet

2017-05-02

Vi välkomnar två nya medarbetare till vårt Helsingforskontor.

Vi välkomnar två nya medarbetare! Jonna Ramm-Schmidt: Jonna har en mycket lång erfarenhet från arbete som researcher och rekryteringskonsult på bolag som SIMS och Komet. Hon har även arbetat som HR strateg och HR chef inom både statlig sektor, kommunal sektor såväl som inom läkemedelsbranschen. Jonna har även varit verksam i både Sverige och Finland