Assessments

Source är experter på chefsbedömningar. Med en strukturerad och vetenskaplig process genomförd av erfarna och utbildade beteendevetare har vi kompetens och verktyg att identifiera personlighetsdrag och beteenden som hjälper eller hindrar individer att vara framgångsrika i sin ledarroll.

Vi använder oss av testverktyg granskade av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi), strukturerad intervjuteknik och psykologisk expertis för att göra korrekta och tydliga bedömningar.

Caseexempel:

  • 2nd opinion vid omfattande omorganisation där samtliga chefer i en statlig myndighet fick söka sina tjänster på nytt.
  • Bakgrundskontroll vid tillsättning av kommundirektör.
  • 2nd opinion vid tillsättning av generaldirektör till statlig myndighet
  • Utformning av arbetsprov till statlig myndighet vid chefstillsättning.
  • 2nd opinion av finalistkandidater till högre chefsbefattning i kommun där kandidaterna var framtagna av uppdragsgivaren själv.
  • Hi-potential utvärderingar i samband med traineeprogram.