Academy

Med SOURCE Academy har vi skapat ett program som utvecklar individer som ledare och erbjuder nya insikter och ger verktyg för att hantera sig själv och andra, samt ökar den teoretiska kunskapen om personlighet, motivation och riskbeteenden.

Med ett program som består av fristående block arbetar vi med individanpassad ledarskapsträning för både individer, team och ledningsgrupper.

SOURCE_academy

Programmen genomförs alltid av en erfaren beteendevetare eller psykolog och psykologiska test granskade av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) används för ändamålet.